Return to site

Nederlands Cyber Security Lab #2: Beyond awareness: Maar hoe!?

Position Paper #2

Labsessie #2: Beyond awareness: Maar hoe?

Cybersecurity is meer dan alleen het nemen van technische maatregelen. En alhoewel gebruikers ten onrechte vaak alleen worden aangemerkt als ‘de zwakke schakel’ binnen die cybersecurity, moet een deel van de maatregelen zich toch echt wel richten op deze groep. Gebruikers gedragen zich immers soms bewust of onbewust onveilig. Sinds jaar en dag lijken organisaties ‘awareness’ te zien als de sleutel om van gebruikers iets minder de zwakke schakel te maken. Het is inmiddels echter wel duidelijk dat een beleid dat alleen gericht is op ‘awareness’ niet gaat zorgen voor het gewenste effect. We moeten dus verder komen dan alleen awareness. Maar wat moet er dan verder nog gebeuren? En hoe zorgen we ervoor at organisaties daadwerkelijk verder gaan dan alleen het creëren van meer awareness?

 

Over het Nederlands Cyber Security Lab (NCSL)

Nederland heeft behoefte aan maatschappelijke oplossingen voor optimale cybersecurity buiten de bestaan-de kaders. Door wetenschappers en bedrijfsleven bijeen te brengen combineert het NCSL wetenschappe-lijke inzichten met best practices vanuit het bedrijfsleven. De overheid is klankbord. Het Lab bestaat uit eenbureau dat labsessies organiseert. Het bureau selecteert thema’s en genodigden per labsessie. Tijdens delabsessie faciliteert het bureau het creatieve proces. Na de labsessie wordt een position paper met een kern-achtige weergave van de oplossingen openbaar gemaakt en verspreid.