Return to site

Nederlands Cyber Security Lab #3: cyberweerbaarheid binnen bedrijfsketens

Labsessie #3

  Labsessie #3: Hoe kan cyberweerbaarheid binnen een keten van bedrijven worden vergroot? 

Al jarenlang roepen cybersecurity-experts hetzelf-de: het is nodig dat mkb-ondernemers structureelaandacht besteden aan cybersecurity. Ondernemingen zijn in toenemende mate afhankelijk van digitale middelen. Uitval van deze middelen of schade aan digitale informatie zijn daarmee reële risico’s die een grote impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Ook neemt de dreiging toe. Cybercriminelen gaan dusdanig professioneel te werk dat de kans op incidenten met veel impact steeds groter wordt. Bijvoorbeeld door het uitvoe- ren van aanvallen waarbij ze via een bedrijf diensklanten compromitteren. Ook zien we bijvoorbeeld dat cyberspionnen zich steeds vaker richtenop economische belangen en daarmee op het bedrijfsleven.

Over het Nederlands Cyber Security Lab (NCSL) 

Nederland heeft behoefte aan maatschappelijke oplossingen voor optimale cybersecurity buiten de bestaan-de kaders. Door wetenschappers en bedrijfsleven bijeen te brengen combineert het NCSL wetenschappe-lijke inzichten met best practices vanuit het bedrijfsleven. De overheid is klankbord. Het Lab bestaat uit eenbureau dat labsessies organiseert. Het bureau selecteert thema’s en genodigden per labsessie. Tijdens delabsessie faciliteert het bureau het creatieve proces. Na de labsessie wordt een position paper met een kern-achtige weergave van de oplossingen openbaar gemaakt en verspreid.