Return to site

Nederlands Cyber Security Lab #4: Hoe kunnen we organisaties helpen om geen losgeld meer te betalen?

 

Labsessie #4

 

Labsessie #4: Hoe kunnen we organisaties helpen om geen losgeld meer te betalen?

Ransomware (gijzelsoftware) vormt één van de grootste cyberdreigingen voor organisaties. Het lijkt erop dat het betalen van losgeld bij een ransomware-aanval steeds vaker voorkomt. Recent stelde het Nationaal Cyber Security Center dat het fenomeen ransomware onze nationale veiligheid bedreigt. We kunnen dus wel stellen dat dit een groot maatschappelijk probleem is. Organisaties betalen soms losgeld. Met elke losgeldbetaling dragen organisaties echter bij aan het versterken van een crimineel businessmodel. Losgeldbetalingen simpelweg verbieden lijkt in 2022 geen haalbare maatregel. Sommige organisaties staan namelijk met de rug tegen de muur en kunnen bijna niet anders dan betalen. Maar er zijn ook organisaties die wel over de streep getrokken kunnen worden om niet te betalen die dat in de huidige situatie nog wel doen. Vaststaat dat we iets zullen moeten verzinnen om de status quo te veranderen. Als we niets doen, blijven de gelden binnenstromen bij de cybercriminelen en blijft hun verdienmodel dus in stand. Het lab boog zich daarom over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer organisaties die slachtoffer worden van een ransomware-aanval de keuze gaan maken om niet te betalen.

Over het Nederlands Cyber Security Lab (NCSL)

Nederland heeft behoefte aan maatschappelijke oplossingen voor optimale cybersecurity buiten de bestaan-de kaders. Door wetenschappers en bedrijfsleven bijeen te brengen combineert het NCSL wetenschappe-lijke inzichten met best practices vanuit het bedrijfsleven. De overheid is klankbord. Het Lab bestaat uit eenbureau dat labsessies organiseert. Het bureau selecteert thema’s en genodigden per labsessie. Tijdens delabsessie faciliteert het bureau het creatieve proces. Na de labsessie wordt een position paper met een kern-achtige weergave van de oplossingen openbaar gemaakt en verspreid.